Balıkesir Bayrakçı Erkek Öğrenci Yurdu

Sıcak Su

Kaloriferli

Wifi

Kantin

Yemekhane

Bilgisayar Odası

1 Kişilik, 2 Kişilik, 3 Kişilik  ve 4 Kişilik odalar

Kampüs Yolu Üzerinde Ayrıca Nef e 7 Dk Mesafede

Çarşı Merkeze 10 Dk Mesafede

ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN:
MADDE 22- (1) Kurumlardan barınma hizmeti alacak öğrencilerin kayıt kabullerinde aşağıdaki belgeler istenir.
a) Müracaat dilekçesi.
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi.
c) Öğrencinin öğrenimine devam ettiğini gösteren belge.
ç) Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu.
d) İki adet vesikalık fotoğraf.
e) Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte, hizmet sunum taahhütnamesi tanzim edilerek öğrenci dosyasına konulur. Bu taahhütname tek nüsha olarak düzenlenir ve fotokopisi öğrenciye veya öğrencinin velisine verilir.
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenim izni belgesi, pasaport fotokopisi, yabancı kimlik numarası ile birlikte birinci fıkrada belirtilen diğer belgeler de istenir.

Bu sayfa 108 defa görüntülenmiş.

Bir Yorum Yazın